ΣΙΜΠΑ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΣΙΜΠΑ ΑΕ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31/12/2015

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.:094165899
Γ.Ε.ΜΗ.:038282105000
Μ.Α.Ε.:9503/62/Β/86/1338
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Διεύθυνση:ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7
Τηλέφωνο:2310758060